Bodoči prvošolci

Sestanek za starše bodočih prvošolcev

četrtek, 4. februar 2021

Kako poteka vpis in kaj potrebujete?

Vpis bo potekal na daljavo.

Obrazce z navodili boste prejeli po pošti.

Pregled podatkov – vpisni list, prijava na šolsko prehrano, prijava na JV in PB, prijava na neobvezni izbirni predmet TJA, učbeniški sklad – preglejte pravilnost podatkov, dopišete in izpolnite obrazce ter podpišete.

Izpolnjene, popravljene in podpisane obrazce vrnite v nabiralnik pred glavnim vhodom v šolo v tednu od 15. do 18. 2.2021                           

OBRAZCI