Bodoči prvošolci

Vpis bodočih prvošolcev

OBVESTILO ZA STARŠE PO ZAKLJUČENEM VPISU V PRVI RAZRED

Spoštovani starši bodočih prvošolcev!

Obveščamo vas, da smo pregledali vso vpisno dokumentacijo, ki ste nam jo posredovali za vaše bodoče prvošolce.

V primeru nepopolne dokumentacije ste bili dotični starši v preteklem tednu že pozvani k dopolnitvi.

Če našega poziva k dopolnitvi niste prejeli, pa pomeni, da je bila vaša dokumentacija popolna in je vpis otroka bil uspešno zaključen.

Do konca meseca maja bomo izdali tudi potrdilo o šolanju, ki ga boste v začetku junija dobili na dom.

Šolska svetovalna služba

Kako poteka vpis in kaj potrebujete?

Vpis bo potekal na daljavo.

Obrazce z navodili boste prejeli po pošti.

Pregled podatkov – vpisni list, prijava na šolsko prehrano, prijava na JV in PB, prijava na neobvezni izbirni predmet TJA, učbeniški sklad, ime skupine otroka v vrtcu – preglejte pravilnost podatkov, dopišete in izpolnite obrazce ter podpišete. Izpolnite tudi obrazec za ime skupine, ki jo otrok obiskuje v vrtcu, kar bomo upoštevali pri oblikovanju oddelkov.

Izpolnjene, popravljene in podpisane obrazce (podpišeta se oba starša) vrnite v nabiralnik pred glavnim vhodom v šolo v tednu od 14. do 18. 2.2022             

V primeru, da ne sodite v okoliš OŠ Antona Globočnika Postojna, pa bi želeli, da vaš otrok obiskuje našo šolo, izpolnite VLOGO ZA PREŠOLANJE.

V primeru, da želite odložiti všolanje vašega otroka, izpolnite VLOGO ZA ODLOG šolanja.

Obe vlogi prav tako do 18. 2. 2022 oddate v nabiralnik šole.